Inne

Usługi geodezyjne – kiedy będą konieczne i jak z nich skorzystać?

Usługi geodezyjne – kiedy będą konieczne i jak z nich skorzystać?

Usługi prowadzone przez geodetę są niezbędne w wielu przypadkach. Kiedy zgłosić się do biura geodety?

Geodeta jest specjalistą w ramach prowadzenia pomiarów geodezyjnych i sporządzania dokumentacji, która bazuje na tych pomiarach oraz na mapach geodezyjnych. Gdy zatem prowadzone są prace, w ramach których konieczne jest przeprowadzenie pomiarów lub używana jest mapa geodezyjna Kraków to jedno z miast, gdzie można z nich skorzystać. W jakich przypadkach trzeba zwrócić się do geodety?

 

Budowa domu jednorodzinnego

Najczęściej pomoc geodety jest wskazana wtedy, gdy zamierza się wykonać budowę domu jednorodzinnego. W tym przypadku specjalista ten będzie potrzebny na wielu etapach jego realizacji – jeszcze przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu.

 

Przy budowie domu jednorodzinnego najczęściej geodeta uczestniczy w pracach polegających na kontroli wymiarów i położenia działki, a także przygotowuje on mapę do celów projektowych, tyczy budynek przed rozpoczęciem prac oraz przeprowadza pomiar powykonawczy.

 

Wobec tego do biura geodety należy zgłosić się jeszcze zanim rozpocznie się jakiekolwiek prace, a najlepiej zanim wybierze się projekt domu jednorodzinnego. Następnie będzie on uczestniczył w innych pracach w ramach postępu inwestycji.

 

Usługi geodezyjne, mapa geodezyjna Kraków – warto zdecydować się na pomoc polecanego biura geodety, aby skorzystać z usług na najwyższym poziomie.

 

Podłączenie do mediów – wykonanie przyłącza

Pomoc geodety jest też niezbędna wtedy, gdy zamierza się podłączenie danej działki do mediów, na przykład do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Takie prace przeprowadzane są zarówno na pustych jeszcze działkach budowlanych, jak i wtedy, gdy dom jest już wybudowany i planuje się podłączenie do konkretnej sieci.

 

W tym przypadku geodeta również przeprowadza niezbędne prace polegające na wykonaniu pomiarów oraz sporządzeniu mapy niezbędnej do wykonania przyłącza.

 

W Krakowie kompleksowe usługi w tym zakresie oferuje między innymi biuro projektowe

https://wardega.pl/geodezja/.

 

Podziały i łączenie nieruchomości

Kolejnym przypadkiem, gdy trzeba skontaktować się z geodetą, jest przeprowadzenie czynności polegających na podziałach nieruchomości oraz na ich łączeniu. Są one wykonywane w różnych celach, między innymi po przekazaniu działki dzieciom albo wnukom, przy jej sprzedaży czy też wtedy, gdy zakupiło się sąsiednie grunty.

 

Geodeta może wtedy przeprowadzić niezbędne prace, wykorzystując do tego również dokumentację jak mapa geodezyjna Kraków czy innej miejscowości.

 

Kontrola przebiegu granicy

Warto też wskazać, że pomoc geodety przyda się wtedy, gdy konieczne jest skontrolowanie przebiegu obecnej granicy. Jest to między innymi wymagane wtedy, gdy pojawiają się spory, na przykład sąsiedzkie co do przebiegu granicy. Wtedy geodeta, który posługuje się mapami, może sprawdzić, jaki jest rzeczywisty przebieg granic działek.

 

Usługi geodety, mapa geodezyjna Kraków – dokładne informacje o ofertach geodetów w Krakowie oraz w innych miastach czekają online.

Udostępnij

O autorze