Jakie są wymagane dokumenty do podróży do Polski dla podróżnych i pojazdów samochodowych?

Dla Europejczyków podróż w ramach Unii Europejskiej jest dziecinnie prosta. Od momentu otwarcia granic w ramach Schengen, każdy obywatel ma jedynie obowiązek posiadać dowód tożsamości na wypadek kontroli służb bezpieczeństwa. To ułatwienie dotyczy zarówno obywateli Polskich, którzy podróżują do innych państw, jak i obywateli innych europejskich krajów przyjeżdżających do Polski. Inna sytuacja dotyczy jednak obywateli innych państw, zarówno europejskich, jak i reszta świata. Wtedy zasady przyjazdu do Polski są bardziej skomplikowane i wymagają posiadania stosownych pozwoleń oraz dokumentów. Poniżej przedstawione zostaną zasady, na jakich obywatele Indii mogą wjechać na teren Polski i cieszyć się wieloma słynnymi na cały świat zabytkami oraz posmakować pysznej europejskiej kuchni.

Jakie są wymagane dokumenty dla podróżnych z Indii, którzy przylatują do Polski

Polska wymaga od turystów z Indii przede wszystkim paszportu. Jest to podstawowy dokument, który będzie weryfikowany przez straż celną już na lotnisku. Do załatwienia jakichkolwiek formalności, również to właśnie paszport będzie używany. Istotne jest, by przed podróżą sprawdzić, czy posiadany przez nas paszport jest ważny co najmniej 3 miesiące. W innym przypadku możemy mieć problemy z przekroczeniem granicy Polski, a nawet z wejściem na pokład samolotu. Od kilku lat termin ważności paszportu jest wnikliwie sprawdzany i każde odstępstwo od normy nie podlega jakimkolwiek negocjacjom.

Drugim istotnym dokumentem, który upoważni mieszkańców Indii do wjazdu na terytorium Polski, jest wiza. Rodzaj wizy jest uzależniony od tego, jak długo planujemy zostać w Polsce. Jeżeli nasz pobyt nie przekroczy 90 dni na przestrzeni 180 dni, wtedy powinniśmy wnioskować o krótkoterminową wizę jednolitą Schengen (C). Jest to wiza, dzięki której będziemy mieli prawo wstępu nie tylko do Polski, ale również innych krajów objętych programem Schengen. Jeżeli nasz pobyt będzie dłuższy niż 3 miesiące, wtedy jesteśmy zobowiązani do zawnioskowanie o długoterminową polską wizę krajową (D). Tego typu wiza pozwoli pozostać obywatelowi Indii na terenie Polski przez okres od 90 do aż 365 dni. W celu uzyskania wizy niezbędną będą takie dokumenty jak potwierdzenie rezerwacji hotelu lub dane osobowe obywatela, u którego będziemy się zatrzymywać. Dodatkowo wymagane jest okazanie biletu powrotnego oraz opcjonalnie wyciągów bankowych potwierdzających wpływy z ostatnich 3 miesięcy.

Formalności związane z wjazdem na teren Polski pojazdem samochodowym

W przypadku pojazdu samochodowego wjeżdżającego na teren Polski, obowiązkowe dokumenty nie różnią się od tych, które są potrzebne w przypadku turysty podróżującego samolotem. Ważne, by mieć skompletowane wszystkie dokumenty samochodu, włącznie z dowodem rejestracyjnym, ubezpieczeniem oraz prawem jazdy. Osoba przekraczająca granicę musi być ponadto właścicielem samochodu. W innym przypadku straż graniczna jest zobowiązania do niewpuszczania takiego podróżnego na teren Polski. W przypadku przejazdu przez Polską do innego kraju niezbędna będzie również wiza tranzytowa dla osób spoza strefy Schengen.