Stypendium ICCR – przydatne informacje

Zacznijmy od czegoś prostego. Czym właściwie jest ICCR? Z angielskiego — Indian Council for Cultural Relation, czyli Indyjska Rada ds. Stosunków Kulturalnych. W ramach tej właśnie organizacji, w imieniu rządu, od roku 1804 macie okazję do uzyskania czegoś naprawdę świetnego, albowiem stypendium, które są przeznaczone są dla studentów studiów II stopnia i doktorantów. Macie do wyboru prawie 200 uczelni indyjskich, dzięki czemu macie okazję do trenowania swojego języka, poznania kultury indyjskiej, faktów na temat tamtejszego życia, i pogłębienia swojej wiedzy. Oferta obejmuje także kierunki artystyczne, o czym warto wspomnieć. W ramach wyjazdu, macie możliwość wyjazdy na semestr, lub roczne stypendium.

Jak uzyskać stypendium?

Musicie być studentami uczelni II stopnia lub doktorantami. Ważne jest wypełnieniu wniosku, podanego na tej stronie internetowej. Wniosek powinien być kompletny pod każdym względem, ze wszystkimi wymaganymi informacjami i wszystkimi niezbędnymi dokumentami uzupełniającymi, wymienionymi w formularzu. W szczególności zwróćcie uwagę na kopie wszystkich kwalifikacji akademickich, certyfikatów i arkuszy ocen, łącznie z tymi, które odnoszą się do egzaminu dojrzałości, paszport. W przypadku kursów inżynierskich, w szkole musisz mieć egzaminy z fizyki, chemii i matematyki (PCM), ponieważ jest to obowiązkowe w przypadku kursów inżynierskich.

Ile można uzyskać ze stypendium?

Wszystkie dane są wyszczególnione również na stronie informacyjnej dla osób ubiegających się o stypendium. Najważniejszą kwestią jest to że stypendium nie uwzględnia kosztów lotu. W ramach stypendium uzyskacie

  • Jako student 18000IR, student podyplomowe 20000IR, M.Phil / Ph.D 22000IR
  • Czynsz w miastach wyznaczonych przez ICCR – 6,500IR, w innych miastach 5000IR
  • Pieniądze na wypadek niespodziewanego zdarzenia – student 5.000IR, student podyplomowy 7 000IR, oraz /Phil / Ph.D/M.Tech/M.E 12 500IR
  • Świadczenia medyczne – w ramach programu oczekuje się, że naukowcy będą poszukiwać leczenie tylko w przychodni lub przychodni lekarskiej związanej z uczelniami wyższymi/instytutami, gdzie zapisani są do najbliższego szpitala rządowego

Jak więc widzicie, stypendium ICCR obejmuje pokrycie kosztu czesnego i wszelkich opłat uniwersyteckich. Jednorazowo na semestr, studenci uzyskują także pieniądze na zakup m.in. książek. Każdy ze studentów uzyskuje także kieszonkowe, przelewane miesięczne na konto bankowe.

ICCR więc oferuje naprawdę różnorodne programy nauczania, włączając studia dotyczące klasycznej muzyki, tańca, malarstwa i rzeźby.

Świetną inicjatywą jest także to, iż w ramach programu ICCR, studenci mają możliwość wyjazdów do ciekawych miejsc w Indiach. Koszt oczywiście jest zwracany przez organizatora. Wyjazdy są ciekawe, pozwalają wgłębić się w kulturę, język indyjski. Jeśli chce się wyjechać, to trzeba złożyć wcześniej podanie do dyrekcji akademika, wraz z wnioskiem.

Stypendium ICCR jest świetnym programem dla osób studiujących kierunki które mogą być powiązane z krajem Indii. Dzięki temu studenci mają niezwykłą możliwość wraz z pakietem ułatwień, na zwiedzenie tego pięknego kraju.