Ambasada Indii w Warszawie – jak może pomóc?

W dobie XXI wieku ludzie mają możliwość swobodnego przemieszczania się i podróżowania. Aktualnie turystyka przeżywa swój dynamiczny rozwój. Ludzie chcą wypoczywać, oderwać się od swojej rzeczywistości nie tylko na kilka dni, ale także na cały możliwy urlop. Polska również przeżywa najazd turystów. Staliśmy się krajem atrakcyjnym, że obecnie witamy goście nie tylko z Europy, ale także z Indii. Mieszkańcy tego kraju bardzo chętnie odwiedzają nasz kraj i spędzają tu swój dłuższy pobyt. Niemniej nie zawsze urlop należy do udanych. Warto wspomnieć, jak wiele niebezpieczeństw czyha na podróżnych z zagranicy. Dla obywateli Indii jesteśmy zupełnie odmiennym narodem, o innej kulturze i zwyczajach. Niestety, pomimo naszej gościnności są narażeni na różnego rodzaju nieprzyjemności.

Gdzie obywatele Indii mogą szukać pomocy?

Obywatele Indii mogą zwrócić się o pomoc do swojej ambasady, która jest zlokalizowana jest przy ulicy Myśliwieckiej 2 w Warszawie. To placówka, która istnieje w Polsce od 1954 roku. Ambasador Indii w Polsce udziela także pomocy w Republice Litewskiej.

W czym pomoże nam ambasada, a w czym konsul?

Ambasada to zgodnie z definicją lokal lub budynek, w którym pełniona jest misja dyplomatyczna. Zwykle znajduje się w stolicy kraju, z którym utrzymywane są dobre relacje. Ambasador to przedstawiciel głowy państwa na obczyźnie. Warto podkreślić różnicę między ambasadorem, a konsulem. Konsul zajmuje się bardziej dokumentami dla obywateli, ma za zadanie wspierać ich za granicą, a jego siedziba znajduje się poza stolicą. Do konsula możemy zwrócić się w momencie utraty choćby paszportu. Ambasador natomiast ma za zadanie być przedstawicielem władz państwa podczas ważnych uroczystości.

Utrzymywanie każdej placówki dyplomatycznej jest bardzo ważne. W ambasadzie możemy złożyć podanie i dostać wizę, która uprawnia nas do wjazdu do kraju podróżny. Ambasada udziela nam wszelkiej pomocy. Warto zaznaczyć, że w ambasadzie obowiązuje prawo danego kraju. To znaczy, że jeśli obywatel Indii wejdzie do swojej ambasady automatycznie obejmuje go indyjskie prawo.

Zdarzają się różne przypadki, że turyści nagle potrzebują pomocy. Do ambasady czy konsula zgłaszamy się w kryzysowych sytuacjach. Straciliśmy paszport czy zostaliśmy okradzeni? W tej sytuacji pomoże nam konsul. W momencie, kiedy ulegamy wypadkowi konsulat zajmie się sprawowaniem nad nami opieki. Zdarza się tak, że na przykład złamiemy nogę lub ciężko zachorujemy podczas pobytu. Zwracając się do ambasady czy konsula jesteśmy w stanie uzyskać pomoc w trakcie pobytu w szpitalu. W placówce są tłumacze, którzy pomogą nam przetłumaczyć ważne dokumenty, bądź udzielą wsparcia w trakcie rozmowy ze służbami w danym kraju. Co więcej do ambasady zwracamy się ,kiedy zostaliśmy okradzeni. Do konsula możemy zwrócić się także z prośbą o udzielenie nam wsparcia finansowego i bezpieczny powrót do kraju pochodzenia. Należy pamiętać, że nie zostanie sfinansowana podróż do innego, wybranego przez nas kraju. Co więcej konsul może stać się dla nas urzędnikiem cywilnym, kiedy będziemy chcieli wziąć ślub za granicą.